• DSC_0165.jpg
 • DSC_0474.jpg
 • 29.jpg
 • 27.jpg
 • 70.jpg
 • 18.jpg
 • 14017597_642958452539130_1368808755_n.jpg
 • IMG_20160722_120005.jpg
 • 30.jpg
 • DSC_0114.JPG
 • IMG_20170510_132916.jpg
 • 35.jpg
 • 51.jpg
 • 53.jpg
 • 52.jpg
 • 54.jpg
 • 63.jpg
 • 34.jpg
 • 60.jpg
 • IMG_20161226_111334.jpg

Eerste 10 jaar van bijdragen in de samenleving

In de periode 2003- 2013 zijn er bij Stichting Ancora Salvării 160 deelnemers ingeschreven geweest in de verschillende programma’s van het dagcentrum in Iaşi. Van hen:

 • komen 35 nu in dagcentrum Ancora voor individuele of groepstherapie
 • gaan 36 oud-deelnemers nu naar de speciale school "C. Păunescu" uit Iaşi
 • hebben 70  ouders van kinderen of jongeren met autisme deelgenomen aan de oudersteungroep
 • zijn er tien ingeschreven bij een gewone bassischool
 • hebben er 23 hebben de nodige informatie gekregen d.m.v. counseling en een intake, zonder ingeschreven te zijn in een van de programma’s
 • zijn er drie overgegaan naar het project voor tieners, van de oudervereniging ANCAAR-Iași

Alle deelnemers hebben tussen de één en de zeven jaar lang deelgenomen aan de therapie van onze stichting.

Samenwerkingsprojecten met andere organisaties of instituten

 • December 2013: samenwerking met Speciale school Trinitas in Tirgu Frumos en Basisschool Petru Rareş uit Hârlău in het project om de "Internationale dag voor mensen met een beperking" te promoten.
 • November 2013: Sprekers naast Hester Houweling bij de cursus "Specifieke werkmethoden in klassen van regulier onderwijs voor kinderen met leerproblemen” in Bârlad, in samenwerking met Stichting Star of Hope.
 • November 2013: activiteiten gedaan in samenwerking met dagcentrum Stejarul uit Iaşi zoals consulten op het gebied van fysiotherapie, groepsactiviteiten voor de kinderen en een oudergroep.
 • September 2013: samenwerking in het project "Onderwijs voor leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis” met speciale school nr. 6, organisaties AITA en Verbina. Het project heeft als doel het ontwikkelen en uitbreiden van onderwijs aan kinderen met autisme uit Moldavië door hun integratie in het onderwijssysteem. In oktober hebben we de opening gevierd van de klassen voor leerlingen met autisme in de speciale school nr. 6 uit Chişinău, in bijzijn van de Nederlandse Ambassadeur te Roemenië en Moldavië.
 • Juli 2013: samenwerking met gemeentehuis van de stad Tirgu Frumos, bestaand uit het bieden van sociale diensten in de periode dat hun Multifunctionele centrum voor sociale diensten uit Târgu Frumos functioneerd.
 • Maart 2013: partner in het maken en presenteren van de eerste documentaire over autisme in Roemenië, dit project is gerealiseerd in samenwerking met ANCAAR (Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism), afdeling Iasi.
 • Maart 2013: organisatie van de cursus "Theoretische en  praktische aspecten van Autisme Spectrum Stoornissen” in Oneşti  en een workshop voor het maken van didactische materialen voor de klassen met leerlingen met autisme te Paşcani.
 • April 2012: vertalen van de conferentie "Autisme – speciale mensen onder ons” en deelname aan de presentatie, gerealiseerd in samenwerking met ANCAAR Iaşi.
 • Mei 2012: organisatie van de cursus „Theoretische en  praktische aspecten van Autisme Spectrum Stoornissen” in twee groepen: voor psychologiestudenten en voor leerkrachten uit het speciaal onderwijs.
 • December 2012: partner in het project "Doe mee als vrijwilliger!”, project waarin kleuters uit de kleuterschool nr.14 in Iaşi en de kinderen van Dagcentrum Ancora deelnamen.
 • Mei- Juni  2011: deelname aan het project „wonder van kind zijn!” in samenwerking met basisschool uit Erbiceni, provincie Iaşi.
 • September 2011: het uitkomen van de vertaling, onder leiding van de stichting, van het boek “Geef me de 5 (Give me 5, dă-mi o mână de ajutor – pedagogie modernă pentru lucrul cu persoane autiste)”, van Colette de Bruin in het Russisch, nadat het in 2008 in het Roemeens uitkwam, eveneens door de stichting vertaald, in samenwerking met  Elena Vataman, directeur van de organisatie AITA uit Chişinău, publicatie van de uitgever Graviant, Doetinchem.
 • November 2011: Advieswerk met betrekking tot leerlingen met een Autisme
  Spectrum Stoornis aan de Speciale School "Trinitas" te Târgu Frumos en het organiseren van enkele gezamenlijke buitenschoolse activiteiten in het Vreugde-Park te Strunga voor de leerlingen van deze school en de deelnemers van de Stichting.
 • November - December 2011: partner in het project "Laten we blij zijn tijdens de feestdagen”, samen met de middelbare school voor de kunst "Octav Băncilă”, Speciale school Trinitas Tirgu Frumos, basisschool uit Erbiceni en Scobâlţeni.
 • April 2010, 2011, 2012: samenwerking met ANCAAR Iaşi in het project "Laat zien dat het je wat doet” met als doel om 2 april te vieren: "Internationale dag voor bewustwording van autisme” door het organiseren van en deelnemen aan de activiteiten.
 • Maart- April 2009: samenwerking met Speciale school "C. Păunescu”, ANCAAR Iaşi en vereniging LOTUS Iaşi om enkele educatieve activiteiten te realiseren met als thema "we maken ons bekend via dans!”
 • December 2008: samenwerking met speciale school "C. Păunescu" en ANCAAR Iaşi in het project Maand December –kado maand.
 • April - November 2008: samenwerking in het project Communicatie en onderlinge kennismaking door de 'kunstzinnige' taal samen met de middelbare school voor de kunst “O. Băncilă” Iași met als doel om het 5 jarig bestaan van Dagcentrum Ancora door middel van een expositie met werken van de onze deelnemers genaamd „Zielen uitgedrukt in kleuren” met ook andere kunstactiviteiten (dans, koor, muziek).
 • September 2008- Maart 2011: Samenwerking met Speciale School "Constantin Păunescu” uit Iaşi om het project "we leren samen" te implementeren. Het doel was om onderwijs te verzekeren aan kinderen met autisme door het opzetten en volgen van alternatieve leermethoden. Er zijn toen 5 klassen opgericht voor leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis in dependance "Brănduşa” van de speciale school "C. Păunescu". In dit project ging het ook om samenwerking tussen de leerkrachten en de specialisten van de stichting.